Projektet D A M P

Projektet DAMP er et udviklingsprojekt, som har til mål at skabe verdens første klimatilpasningsanlæg, som håndterer regnvand lokalt udelukkende ved fordampning. Målet er at skabe skalerbare løsninger og udvikle komponenter til en ny anlægstype.

Bebyggelsen Pileparken i Gladsaxe skal med projekt DAMP danne ramme for et rekreativt landskab, som både vil blive et fristed for beboerne og et laboratorie for de banebrydende fordampningsløsninger.

Projektet bygger bro mellem teknologi og æstetik. Det er baseret på et bredt fagligt samarbejde mellem arkitekter, biologer, forskere og ingeniører, som fra starten tænker i samarbejde med beboerne og lokalt driftspersonale.

Gladsaxe Kommune, forsyningsselskabet Novafos, Teknologisk Institut og Københavns Universitet deltager således sammen med boligselskabet, private rådgivere og leverandører på at skabe et anlæg som kobler teknik, rekreative åndehuller og æstetik .

Kontakt vores sekretariat for mere information på sekretariat@fordampning.dk